Miljø og klima

Grøn omstilling Lolland

Grøn omstilling Lolland ? Ord i denne rækkefølge er hørt før. Rigtig mange gange. Fra politikere. Fra projektmagere. Vendingen er snart til at b….. sig over. Vendingen lyder mest som en undskyldning fra førnævnte til at plante landsdelen til med vindmøller og solceller. Verden venter på “den grønne strøm”. Eller gør den.

I referat fra det seneste byrådsmøde i Lolland Kommune kunne man endnu en gang se “Din Stemme” gøre opmærksom på manglende mulighed for lagring af strøm. Også af “grøn strøm” ( hvordan det end ser ud).

Avra for “lagra”. Hvad pokker. Er det ikke kommet i gang endnu. Der tales ( endnu en gang ) om energilagring i brint. Ja, det har stået på i mere end 120 år. Hvor langt er vi nået ?

For nylig kunne vi i vor uundværlige Folketidende læse om denne teknologi i forening med det nye fra energifronten, “Power to X”. Det blev nævnt at dette har et stort potentiale. Korrekt. Men også et stort tab. Sådan rent energimæssigt. Fra 50% til 80% ved omdannelse fra VE energi til brint. Noget bedre “den modsatte vej”. Nyeste batteriteknologi giver langt mindre energitab.

Med dette tab in mente hjælper det intet med opstilling af 6 gange 8 MW ved Nakskov Fjord. Eller samme effekt ved Vennerslund. Disse “husstandsmøller” redder ikke vort klima. Kun pudse glorien på ejerne. Pudsecremen betaler du og jeg. Du og jeg som energiforbruger.

Skal det for alvor “rykke”, skal der opsættes VE anlæg der i stedet regnes i GW.

Brintlandsbyen på Vestlolland. En knaldhamrende god idé. Den led en stille ( og for tidlig ) død. Skulle der i stedet være bygget videre på erfaringerne herfra ? Tilsyneladende ikke. Øv.

Landsdelens virksomheder er klar til den nye udfordring. Hvilke virksomheder her på LF ? Jørgens Autoværksted i Ubehag ? Eller Langø Tagdækning ? Måske.

Et simpelt “Power 2 X anlæg” består af en husstandsmølle ( eller en flok solceller ), nogle kabler, et par plader, en spand vand og nogle brokoblede dioder. Så er vi kørende. Er det niveauet vi stiler efter her på LF ?

Nej, der skal nok mere til for at få “den nye energi” flydende. Og det har b.la. DTU forsket i i mere end 10 år. Større testanlæg “ruller” syd for vor landsdel.

Skulle vi i stedet for at plante vor landsdel til med det ene og det andet “eventyr”, ikke se det hele i et større perspektiv. Som de eneste her i landet. Samarbejde med de personer og virksomheder der har teknologien. Eller en “begyndende del” heraf.

Vor Herre var mere forudseende. På 7. dagen sagde han : “Bliv lys” – og kablerne var allerede lagt. Det kunne vi lære noget af.

Få infrastrukturen på plads. Få lagringsproblematikken på plads. Derefter kommer vi til opstilling af energi anlæg. Den rækkefølge vi hidtil har været vidne til er udviklet i Omvendtstrup.

Fra citat af Mark Twain: “Hemmeligheden bag at komme langt foran er at komme i gang”…

…men Birgit Lystager sang allerede i 1972 : “Vi har langt igen venner”.

God (grøn ) sommer.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Vicror Kolbyes Vej 9 – 4930 Maribo.