Auto

Bilklage.dk

Bilklage og Ankenævn for Biler
Det er denne reservedele sagen drejer sig om. “Reservedel” – fordi der er forskellige syn på om det er en luftfjeder eller en støddæmper. Klik på foto og læs om hvad Formanden for Ankenævn for Biler har udtalt sim omkring grundighed i sagsbehandling.

Bilklage. Har du haft en sag i Ankenævn for Biler ? Det har jeg. Sikken face. En sagkyndig blev valgt. En sagkyndig der ikke kender forskel på luftfjeder og støddæmper. En tapper autoforhandler der nøje var udvalgt. Som ikke kender en Mercedes. Troede det var en Land Rover. Næste ændring : En erstatning til en Mercedes ejer blev til en Skoda som skulle tages tilbage.

Stop læsning her, hvis du ikke tror på ovenstående. Bliv i stedet i dine drømme. I samme drømmeverden som autobranchens organisationer befinder sig i.

Er du modsat interesseret i et stykke dagligdag fra branchens eget ankenævn. Så bør du læse videre. Alternativt søge information og dokumentation via lortereservedele.dk. Det er værkstedshumor i top klasse.

Var det besværet værd ?

Billet på første række til farcen var dyr. Deltagerne kommer dog fra samfundets top. Lad mig i flæng nævne : En retspræsident, en afdelingsleder og en juridisk chef. Yderligere en sekretariatschef samt ingen mindre end Danmark bedste biladvokat. Og mest erfarne biladvokat. Set i det lys giver det ”Full value for money”.

I Motormagasinet ses ofte referater fra afgørelser i Ankenævn for Biler / bilklage.dk. Afgørelser fremført af jurister ansat hos nævnets interessenter. Interessenter som er Auto Branchen Danmark, Bilbranchen ( DI ) og Dansk Bilbranche Råd. Foruden autobranchens organisationer drives bilklage dot dk også af FDM ( en billistorganisation ).

Referater giver det indtryk at afgørelser i Ankenævn for Biler træffes på et fagligt højt niveau. Såvel autoteknisk som juridisk. Referater der står i skærende kontrast til det cirkus der afvikles. På mig virker disse indlæg yderst provokerende. Mindst havde jeg forventet min retstilling var lavere i et privat ankenævn. Set i forhold til Dansk ret.

Bilbranchen‘s hjemmeside ( DI ) kan læses følgende 2 udsagn :  “…hvor begge parters retssikkerhed sikres” og “Hvis der indhentes sagkyndig erklæring får begge parter besked herom….”. Jeg formoder tekster er hentet fra en fremmedordbog. Teksten har ikke match i virkeligheden.

Hvordan begyndte sagen ? ( hvad er vi indklaget for ? )

Vi havde monteret en luftfjeder på en Mercedes E Van. En reservedel som kunden selv havde indkøbt. Efter 5 uger taber fjederen pusten. Kunde henvender sig til os. Vi fejlfinder og konkluderer fejlen skal findes i luftfjederen. Vi henviser til leverandøren.

Leverandøren monterer en ny luftfjeder. Leverandør orienterer kunde om at den første luftfjeder er monteret forkert af os. Denne udokumenterede påstand afviser vi helt naturligt.

Fra kunde henter bilen hos os, til jeg ser luftfjederen næste gang går 13 måneder. I perioden er sket en forringelse af luftfjederen. Der er kommet 2 huller i reservedelen. Nævnets sagkyndige betegner dem som slidhuller. Rettens syn og skøn betegner dem som stikhuller. Den efterfølgende retssag falder også ud til kundens fordel.

Jeg har været i stand til at lave 2 identiske huller i en helt identisk luftfjeder. Med hjælp fra en boremaskine og et 6,5 mm bor.

En tilfældighed eller….. ?

Fremkommer 2 borehuller i en luftfjeder pga “forkert montering” ? En konspirationsteori på linje med at John F. Kennedy levede videre på en Græsk ø efter attentatet i Dallas 1963.

Hvad gik “farcen” ud på ?

Kunde henvises af FDM til Ankenævn for Biler . Det er her “forestillingen” for alvor tager sin start. Og fart. Sandsynligvis vil du som læser ikke tro på :

Sekretariatsbehandling undlades / ingen kontrol af data. Sagen oprettet som nyvognsgaranti. Bilen var 13 år gammel.
En “sagkyndig” uden kendskab til bilkomponenter udpeges. “Sagkyndig” kender ikke forskel på fjeder og støddæmper”. “Sagkyndig” har ej kendskab til bilmodellen.
Nævnets sekretariat beordrer syn og skøn / udarbejdelse af sagkyndigerklæring uden indkaldelse af parter.
“Sagkyndig” undlader en væsentlig skade på reservedelen i sagkyndigerklæringen ( den primære fejl ).
“Sagkyndig” betegner mine bemærkninger som “mundhuggeri”. Denne formulering overbringes af nævnets sekretariat. Godkendt af samme, selvfølgelig.
Et enigt nævn godkender at jeg ikke er indkaldt til syn og skøn. Nævnet bestod af Danmarks bedste biladvokat, en afdelingschef i FDM og Retspræsidenten i Herning Ret.
Min skrivelse med ønske om genoptagelse ødelægges. Indholdets kvalitet nedskaleres til det ubrugelige af chefen for nævnets sekretariat.
Formanden for Ankenævn for Biler er Retspræsident Steen Friis Nielsen. Han godkender endnu en gang at jeg ikke er indkaldt til syn og skøn. Dette gøres ved at afvise genoptagelse.

Ofte ser man  at virkeligheden overstiger fantasien. Endog i væsentlig grad.

Hvorfor er det vigtigt at deltage i syn og skøn ?

Auto Branchen Danmark‘s hjemmeside ses følgende :

  • Ved syn og skøn kan der spørges ind til det, der undersøges, og gives supplerende oplysninger
  • I kan rette eventuelle misforståelser og vurdere den sagkyndiges faglige ekspertise.

Vurdere den sagkyndiges faglige ekspertise. Hvorfor ? Er den sagkyndiges viden ikke “toppen” af det mulige ? Teksten ovenfor ser jeg som en indrømmelse.

Ved undervisning og kontrol bør underviseren’s / kontrollanten’s faglige kunnen ligge ( mindst ) ét niveau over den der skal undervises / kontrolleres. Ikke 2 under.

I “min sag” var det yderst vigtigt at få vurdere det faglige niveau. Følgende relevante spørgsmål kunne stilles : Var den sagkyndiges faglige viden blank som en nyformateret harddisk ? Havde den sagkyndige et synshandikap ? Eller havde den sagkyndige en lidelse der fremtvinger overdrivelser for at få opmærksomhed ?

Disse vurderinger holdt autobranchens professionelle organisationer mig ude fra. Sagkyndigerklæringen var ugyldig. Resten af sagen byggede videre på denne klods.

Kan man ikke klage over bilklage.dk ?

Jo. Over sagsbehandlingen kan man klage til “forretningsudvalget”. “Forretningsudvalget” består af  direktører for kredsen af interessenter. Over afgørelsen kan man klage til nævnets formand. Altså samme person som har truffet den første afgørelse.

Begge muligheder svarer til at politiet dropper hastighedskontrol. I stedet vinkes billisterne ind til siden. Der spørges om de har lavet en fartovertrædelse i de seneste 14 dage.

Bilklage dot dk – er der ingen regler for sagsbehandling ?

Jo. Ankenævn for Biler har jo, som alle foreninger skal have, et sæt vedtægter.

Specielt vil jeg fremhæve : “Sekretariatet vejleder i fornødent omfang parterne om deres retsstilling”. Stemmer dette udsagn med at Ankenævn for Biler, iflg. sagkyndige, har afgivet ordre til at jeg ikke skulle indkaldes til syn og skøn ( sagkyndigerklæring ) ? Døm selv.

..og § 13 : “For ankenævnets medlemmer, sekretariat og sagkyndige gælder, at 1) der må ikke modtages instrukser fra nogen af parterne eller disses repræsentanter”. Sagkyndig har kontaktet kundens leverandør af reservedelen. Den leverandør der har startet sagen. Altså part i sagen.

Sagkyndig er medlem af hvad der markedsføres som Danmarks største værkstedskæde. Personen har mange andre muligheder for at få bekræftet eventuelle reservedelsnumre og lignende.

Jamen, der sker jo fejl alle steder.

Måske, men ikke i Ankenævn for Biler. Var der tale om en fejl eller en ikke ønsket handling, havde én eller flere personer “trukket håndbremsen”. For nu at blive i “auto-jargon”.

Det niveau, som jeg har været nærmeste vidne til, er fastlagt af autobranchens organisationer. Det dokumenteres bla. af udtalelser fra nævnets formand til et offentligt medie : “Han sætter en dyd i at kunne nå til enighed om en dom, og han sætter grundighed og kvalitet i højsædet i sine afgørelser!” . Ligeledes fra samme medie : “Man skal have stor respekt for alle sager, ligegyldigt om det er de store eller små sager. Folk skal føle, at de har fået en god behandling, selv om de ender med at blive dømt, fortæller Steen Friis Nielsen.”

FDM’s direktør har tidligere udtalt at arbejdet i Ankenævn for Biler fungerer tilfredsstillende. Så må det jo være rigtigt.

Bliver der en næste gang ?

Én ting er sikkert : Vi monterer ikke reservedele som kunden selv har leveret.

Foruden dette kan vi ikke sikre os mod kunder der er spiller af natur. Enhver kan købe et lod til kr. 400,00 i Ankenævn for Biler. En indsats der oven i købet tilbagebetales såfremt heldet tilsmiler samme. Og roulettens pil peger …..

På vores hjemmeside gør jeg samtidig potentielle kunder opmærksom på at vi ikke fremadrettet respekterer afgørelser i Ankenævn for Biler. Dette forhold vil normalt velfungerende mennesker sagtens kunne forstå.

bilklage dot dk – Kompliceret sag ?

Fra én af interessenterne i Ankenævn for Biler har jeg fået oplyst der ikke i Ankenævn for Biler‘s historie har været en sag som min. Det er naturligvis ikke rigtigt. Men jeg kan tilføje : “Det er første gang det er opdaget”. Det er første gang en indklaget har gennemskue det mangelfulde setup omkring bilklage dot dk. Kunnet gennemskue den mangelfulde faglighed. Såvel teknisk som juridisk.

Hvorfor dette indlæg ?

For at advare dig som udøver i autobranchen. For at mindske din risiko for at blive nedgjort. Nedgjort som jeg blev i hele forløbet. Et forløb der fra alle vinkler byggede på total mangel på professionalisme.

50 år i autobranchen forbyder at holde oplevelsen for mig selv. Det ville være moralsk uforsvarligt.

Jeg indså for sent at personkredsen om nævnet ikke udvælges pga. faglige kvalifikationer.

For sent kontaktede jeg en rådgiver uden for branchen. Meldingen herfra var klar : “Forlig sagen. Der bliver intet godt ud af en sagsbehandling i Ankenævn for Biler“. For sent.

Indrømmet : Ankenævn for Biler og baglandet har samme fordel som vore politikere : Omgivelsernes korttidshukommelsen. Når den sidste side i denne avis er lagt, er det ude af hukommelsen. I dette tilfælde bør du huske adressen lortereservedele.dk hvis / når det bliver din tur.

Jeg har betalt kr. 10.000 for en sekretariatsbehandling der ikke er udført. Yderligere kr. 3.200 for en ugyldig sagkyndigerklæring, der mest af alt minder om en nominering til årets Auto Award i kategorien “Fejlfinding For Dummies“.

Som læser tænker du om ovenstående skildring : “Sikke en gang pladder”.

Du har jo helt ret – men det var ikke mig der startede.

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen
JAU2 A/S / lortereservedele.dk, Maribo.

Dokumentation i form af dokumenter finder du ved at   klikke her og læse “Fortællingen om luftfjederen der tabte pusten og blev til en støddæmper”.

Ankenævn for Biler – Fejlfinding for støj kan være svær.