LollandMiljø og klima

REFA, Det Nye Egnsteater ?

REFA MSK A/S i Sakakøbing
REFA MSK AS i Sakskøbing

REFA – det nye egnsteater.  ? For 14 måneder siden kunne REFA ikke bakke, men øvelse gør som bekendt mester. Nu er REFA blevet så gode til disciplinen, at organisationen forsøger at bakke ud af alt.

Ja, du har helt ret, det er “kampen om det varme vand” det handler om. Nørregade Teatret har i denne specielle tid måttet aflyse nogle forestillinger. REFA, med speciale i affaldshåndtering og varme, er trådt beredvilligt til med den manglende underholdning.

Debatindlæggene i FT om emnet har været spændende læsning, og specielt 2 dele hæfter jeg mig ved. I debatindlæg fra politikere er tallet “66” standard. Er varmestriden reduceret til et kortspil ?

I debatindlæg fra “andre” er det gennemgående træk “dårlig ledelse”. Indlæggene er skrevet af tidligere ledere med en væsentlig erhvervserfaring.

Jeg er hverken leder eller politiker, men et brokkehoved der hellere skulle holde sin kæft. Hvilket jeg så gør – og skriver videre. Ja, jeg er er ikke engang andelshaver, men får nu lyst til at skifte varmekilde på mit lille værksted. På privatadressen er det desværre ikke muligt. Denne lyst har jeg fået efter observationer af den handlingsparate og professionelle ledelse i Maribo Varmeværk.

Kan jeg så ikke være “fløjtende ligeglad ?” Nej, når købekraften bevares i vort område, gavner det både andelshaveren, min virksomhed og alle andre erhvervsdrivende.

Et problem for mig er at jeg hverken tror på storken, julemanden eller de kr. 66,00 som stigningen for et gennemsnitshus iflg. REFA skulle stige med, for at økonomien i REFA MSK A/S kommer i balance.

Bestyrelsen i Maribo Varmeværk er vist på linje med min bedømmelse – eller omvendt.

En debattør har “regnet den ud” til en daglig udgift på kr. 2,00 og givet skylden til bestyrelsen i Maribo Varmeværk, personificeret ved Flemming Møller Jensen. Kr. 2,00 om dagen eller en pakke cigaretter, men det er ikke alle der kan stoppe med rygning. Nogle er nødt til først at begynde.

Borgmester i Lolland Kommune har udtalt “at kontrakterne var pivringe”. Var / er de så ringe ?

Sjællandske Kraftværker har kalkuleret prisen på den første kontrakt. SK var på det tidspunkt én af de største energileverandører i DK, og nu én betydelig spiller på verdensmarkedet under varemærket “Ørsted”. Kunne SK ikke regne ?  Organisationen i SK har sandsynligvis beregnet ud fra et givent omkostningsniveau. Når dette niveau ændres, sker der helt naturligt en ændring på bundlinjen.

Iflg. Henrik Høegh er REFA rigtig gode til at drive varmeværker og sælge varmen til én for forbrugerne lav pris. Meget forståeligt når man ser på de offentligt tilgængelige data for REFA MSK A/S. Her fremgår det tydeligt at “der er skåret helt ind til benet”.

Bortfald at tilskud til el ? Når / hvis man driver virksomhed, hvor et tilskud er en betydende del af indtjeningen, er man nødt til at stille spørgemålet : “Hvad nu hvis…………?”

Ledelsen i REFA MSK A/S har i en længere årrække været tæt på statsadministrationen, og burde om nogen vide at bortfald af støtte til disse “barmarksværker” kan komme på tale. Tilskuddet er forlænget efter lokal henvendelse. Det er dog stadig som at t…. i bukserne når det er koldt.

Støtte fra samfundet til……. er jo beregnet “for at løbe” nye idéer / projekter i gang indtil de modnes. Efter mere end 20 år burde et projekt som MSK være modent. Det ligner nu mere en nedfaldsfrugt.

Prisen på el falder. Hvorfor ? Udbud og efterspørgsel bestemmer prisen. Samme personkreds som driver REFA MSK A/S har travlt med at uddele tilladelser til opsætning af møller og celler. Arbejdstitlen er “Power To All Our Friends”.

Lolland Kommune har meldt en gruppe borgere til politiet, deriblandt sig selv. Personer i Lolland kommune kan jo være andelshavere, ligesom organisationen er storaftager af varme i Maribo. Ordet “selvangivelse” har fået en ny betydning, og indikerer at vor kommune virkelig mener noget med anmeldelen. At en kommune er et serviceorgan for os borgere er hermed skudt til hjørne.

Man kan som bekendt ikke kritisere uden at komme med et forslag.

Holger Schou Rasmussen udtaler at kommunens borgere ikke samlet skal betale for en løsning. Andelshaverne er derimod dem der skal betale.

Jo, alle vi borgere skal være med til at betale. Vi er jo samlet skyld i uføret. Alle byrådsmedlemmer er lovligt valgt af os, og de der sidder i bestyrelsen for REFA MSK A/S har gjort deres bedste. Ydelsen rakte ikke, og vi alle må derfor tage ansvaret.

Betingelsen må være at det ikke sker igen. Som én af mine tidligere medarbejdere og gode ven klogt siger : “Det er menneskeligt at fejle, men det er dumt at gentage”.

… og hermed overgiver jeg beretningen til folket.

REFA Rent Egnsteater For Andelshavere.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9 – 4930  maribo.

Besøg  REFA Energi ved at klikke på denne tekst.

Yderligere information ses ved at klikke   her.

Den første røg / damp fra Maribo Varmeværk’s nyeste værk – Fliseværket på C.E.Christiansens Vej på startdagen 07. februar 2018. Her set fra Victor Kolbyes Vej 9.