LollandMaribo By
Parkering Maribo Domkirke
Klik på foto for at se skiltet i læsbar form

Parkering ved Maribo Domkirke, åh nej

Besøgende i Maribo Domkirke der er så hensynsløse at bruge egen bil som transportmiddel, synes ikke længere velset af Menighedsrådet, hvilket tidligere har kunnet læses i denne avis, bl.a. med teksten : “Når der er større arrangementer i domkirken parkeres der på kryds, tværs og langs med kirken. Det kan kirken slet ikke tåle, forklarer…”

Kirken blev iflg. Wikipedia bygget i 1400 tallet, og har altså stået på sin plads i mere end 500 år. Uden at være sagkyndig ud i det bygningsmæssige vil jeg vove den påstand at kirken “ser meget godt ud”, og jeg vil da stadig turde opholde mig i kirkerummet i den tid en kirkelig handling tager.

Det er lysende klart for enhver at arbejdet med anlæggelse af området ved Maribo Domkirke under navnet “Stedet Tæller”, som har krævet kørsel med lastbiler med en totalvægt på op til 45 tons, og samtidigt arbejde med vibrerende værktøjer / maskiner, “har smidt et par hundrede år” på kirkens alder.

Af denne grund er det lige så klart at der fremadrettet skal passes godt på Maribo Domkirke, så den “ikke falder før tiden”, hvorfor et forbud mod selv personbiler i nærheden at dette flotte bygningsværk er det mest naturlige af verden.

Menighedsrådet i Maribo Domsogn har derfor fundet en løsning på regulering af parkeringsforholdene i samarbejde med cityparkering.dk. Skilte er opsat adskillige steder i området med tekst der fortæller om parkeringsregler, pris for overtrædelse af samme samt henvisning til parkeringselskabets hjemmeside.

I forbindelse med etablering af “Stedet Tæller” er også antallet af parkeringspladser “talt ned” til 8. Ikke meget, hvis man som “styregruppe” for denne kulturinstitution forventer en større tilstrømning af besøgende, men måske satses der mest på det nære område ( beboere fra Klostergade, Bagtorvet og omkringliggende gader ).

Specielt skiltet der står på bagsiden af det sidste hus for enden af Klostergades østlige side viser at Menighedsrådet virkelig har trukket trumfkortet. Teksten “Standsning og parkering til venstre for skiltet forbudt” suppleret med en tydelig pil mod søen viser at hele området ikke må anvendes til nogen af de førnævnte situationer.

Formålet med de 8 pænt og diskret inddelte p-pladser må alene være at sikre parkeringsselskabet en potentiel indtægt på 8 gange kr. 795,00 pr. døgn.

Netop ordet “standsning” i P-skiltets tekst kan gøre færdsel  i området problemetisk. Da det med de sorte skilte må forventes at færdselsloven ( færdselsloven beskriver “Standsning” som køretøjet må forlades i op til 3 minutter )  er sat ud af kraft, vil “Standsning forbudt” betyde at køretøjets hjul forløbende skal rulle.

Aflæsning af en gangbesværet bekendt til besøg i Maribo Domkirke bliver en ny disciplin for kørsel i Maribo : Det store venstresving i området for enden af Klostergade, af med sikkerhedsselen, luk højre dør op,  et let skub og “farmor” er klar til at besøge Maribo Domkirke. Imens hun”samler sig sammen” findes en parkeringsplads ved Lilletorv eller Bagtorvet.

Indrømmet : Min personlige holdning er at P-skilte fra et privat parkeringsselskab på ingen måde hører hjemme i et historisk område som Klostergade / Bagtorvet og Maribo Domkirke. Der må kunne findes på “mildere løsninger” som f.eks. henstilling til besøgende om at tage behørigt hensyn til både bygningsværker som ligesindede. Det igangværende “Corona – krise” viser meget godt at befolkningen trods alt er i stand til at tage vare på såvel sig selv som omgivelserne.

Det tåler kirken ikke.

Parkering ved Maribo Domkirke, åh nej

One thought on “Parkering ved Maribo Domkirke

  1. Samtidig med min morgentur i dag den 06. juli tømte skraldebilen containere for beboere i Klostergade. Da skraldebilen var på vej ind til Domprovstegården, passerede bilen ret tæt ved Maribo Domkirke. Jeg tænkte med det samme : “Kan den tåle det ?”
    Ak ja, en parkeret personbil ødelægger, iflg. menighedsrådets formand, mere end en lastet skraldebil i drift.

Comments are closed.