Video fra Maribo og nærmeste omegn ( Midtlolland ).

Maribo og De nedenfor viste videoer er optaget med drone i “tilpas højde” hvor kameraet drejer rundt. Hastigheden er sat betydeligt op ( hvilket kan ses på bl.a. bilernes hastighed ) for at sikre så mange som muligt kan have glæde af dem.

Vælg at se videoen ( videoerne ) i fuldskærm i “HD kvalitet” og stop den evt. for at se enkeltheder i det område du interesserer dig for.


Videoen nedenfor er optaget ved den virksomhed der tidligere samlet hed K. Balling Engelsen A/S.


Den nedenfor viste video er optaget på parkeringspladsen ved “Borgø broen” ( det sted hvor man i “gamle dage” kunne sejle fra Refshale til øen Borgø ).


På Anker Jørgens Vej ( en sidevej til C.E.Christiansens Vej ) er videoen nedenfor optaget lørdag den 22. juli 2023.


Videoen nedenfor “Over Nørresø” er optaget en juli aften 2023.


“Afkørsel 48” – Maribo’s nyste industriområde er vist “ovenfra” ( set fra øst ) en juli aften 2023.


Videoen nedenfor viser “Afkørsel 48” – Maribo’s nyeste industriområde en juli ( søn ) dag i 2023.


En “historisk” video som vi optog i forud for en generalforsamling i Lolland Håndværker og Industriforening i 2019. Videoen er optaget på en stille fredag eftermiddag den27. februar 2019.

“Rundt over Bandholm Havn” fredag den 28. juli 2023.


“Trekanten” i Maribo ved Refshalevej. Video der “viser rundt”.


Hunseby Strand. Et “view” over land set fra Hunseby Strand. Hunseby Strand hvor vore fælles rensningsanlæg ligger.


Femern Byggeplads. I dette tilfælde ses byggepladsen fra nord. Optagepunktet er lige ved siden af “Go kart Banen”.


Femern Byggeplads. I dette tilfælde er optagepunktet på diget. Lige ved siden af udsigtsplatformen og ikke langt fra “nedkørsels-portalen”. “Kunstner-navnet” er i dette tilfælde “by Frederik”.


Rundt over “Skifterne” – Reersnæs Strandvej – Smålandsfarvandet.


Rundt over Keldernæs Strandvej ( Strandagergård ).


Video optaget fra parkeringspladsen ved Blæsenborg Skolen.


Video optaget fra diget ved Rødbyhavn af tilblivelsen af “Danmarks største byggeprojekt”. Dato : 28. oktober 2023.


Lundehøje – på Sydlolland.