Video fra Maribo og nærmeste omegn ( Midtlolland ).

Maribo og De nedenfor viste videoer er optaget med drone i “tilpas højde” hvor kameraet drejer rundt. Hastigheden er sat betydeligt op ( hvilket kan ses på bl.a. bilernes hastighed ) for at sikre så mange som muligt kan have glæde af dem.

Vælg at se videoen ( videoerne ) i fuldskærm i “HD kvalitet” ( brug linket i nederste venstre hjørne med teksten “Se på Youtube” ). Stop den evt. for at se enkeltheder i det område du interesserer dig for. Jeg har valgt at sætte afspilningshastigheden højt for at få den samlede visningstid ned.


Videoen nedenfor er optaget ved den virksomhed der tidligere samlet hed K. Balling Engelsen A/S.


Den nedenfor viste video er optaget på parkeringspladsen ved “Borgø broen” ( det sted hvor man i “gamle dage” kunne sejle fra Refshale til øen Borgø ).


På Anker Jørgens Vej ( en sidevej til C.E.Christiansens Vej ) er videoen nedenfor optaget lørdag den 22. juli 2023.


Videoen nedenfor “Over Nørresø” er optaget en juli aften 2023.


“Afkørsel 48” – Maribo’s nyste industriområde er vist “ovenfra” ( set fra øst ) en juli aften 2023.


Videoen nedenfor viser “Afkørsel 48” – Maribo’s nyeste industriområde en juli ( søn ) dag i 2023.


En “historisk” video som vi optog i forud for en generalforsamling i Lolland Håndværker og Industriforening i 2019. Videoen er optaget på en stille fredag eftermiddag den27. februar 2019.

“Rundt over Bandholm Havn” fredag den 28. juli 2023.


“Trekanten” i Maribo ved Refshalevej. Video der “viser rundt”.


Hunseby Strand. Et “view” over land set fra Hunseby Strand. Hunseby Strand hvor vore fælles rensningsanlæg ligger.


Femern Byggeplads. I dette tilfælde ses byggepladsen fra nord. Optagepunktet er lige ved siden af “Go kart Banen”.


Femern Byggeplads. I dette tilfælde er optagepunktet på diget. Lige ved siden af udsigtsplatformen og ikke langt fra “nedkørsels-portalen”. “Kunstner-navnet” er i dette tilfælde “by Frederik”.


Rundt over “Skifterne” – Reersnæs Strandvej – Smålandsfarvandet.


Rundt over Keldernæs Strandvej ( Strandagergård ).


Video optaget fra parkeringspladsen ved Blæsenborg Skolen.


Video optaget fra diget ved Rødbyhavn af tilblivelsen af “Danmarks største byggeprojekt”. Dato : 28. oktober 2023.


Lundehøje – på Sydlolland.


Søholt og Maribo Søerne – Optaget en sommeraften i august 2023.


Maribo Torv ( og området omkring “set fra oven” ) Lillejuleaftensdag 2023.


Video der viser Bindernæs og Rødbyhavn ( Den yderste del af havneområdet ) en efterårsdag 2023. På videoen kan du også “fornemme” Lollands nye “forland”.


Klostersøen i Maribo – med Maribo Domkirke.


Naturskolen ved Bursø. Naturskolen ligger “på kanten af” Maribo Søerne.


Refshale. Området tæt ved skoven ( mod Engestofte ) hvor der “under krigen” ( 2. verdenskrig ) blev gravet tørv af Frederik Rasmussen, Søagergård.


Refshale med “Maribo lige til højre”. Ja, de nye byggerier i Maribo’s østlige bydel er tæt på den lille by, Refshale.


Påskedag 2024. En lille køretur gennem nogle af Maribo’s gader hvor du “møder” Maribo Torv, Det Gamle Rådhus, Klostergade, Maribo Domkirke, Maribo Klostersø, Maribo Campingplads, Bangs Have Pavillonen, Bangs Have Skoven og Frilandsmuseet.


Nørresø den 26. april 2024. Et “view” over såvel Maribo By som den nordlige del af Nørresø. En smuk aften med “høj sol” kort efter en haglbyge.


Refshale i området omkring Borgø, Tørvegravene og Engestofte Skov. Videoen ( og fotos ) er optaget søndag den 12. maj 2024.