Solcellepark i Våbensted

Solcellepark i Horslunde.
Solcellepark i Horslunde Her har energi turister mulighed for at følge med i den grønne omstilling Nej det ser rædselsfuldt ud Utroligt at nogen kan få sig selv til at lave noget så utiltalende

“Udvikler har plan for Østlolland” var hovedoverskriften på forsiden af Folketidende torsdag den 04. juli.

Efter at have læst artiklen om 350 hektar solceller placeret i Våbensted og videre mod øst, vurderer jeg at overskriften “Udvikler afvikler Østlolland” vil passe bedre  til dette alvorlige emne. Lolland Kommune har besluttet at “landsbyklyngerne” skal lukke / nedlægges. Bjarne Hansen ( tidligere direktør i samme organisation ) har udtalt at det næste der lukker / nedlægges er landsbyerne. I tilfældet med “Solcellepark i Våbensted” har Guldborgsund Kommune en enestående mulighed for at nedlægge landsbyerne, uden at det koster “en rød reje”. Beboerne vil simpelt hen flygte fra områderne.

Artiklen går mest på synet af disse solpaneler placeret på noget af Danmark’s og verdens bedste produktionsjord. Der er jo nok en grund til at “udviklerne” får disse “parker” placeret langt fra egen bopæl og / eller virksomhed. Med “rod” i landbruget finder jeg det forkasteligt at bruge denne jord til energi.

Jeg er helt enig i at “de ( solcellepanelerne ) ser rædselsfulde ud”, men det er ikke hoveemnet i dette indlæg. Det er derimod den afgivne effekt. 350 megawatt. Det første jeg tænkte, på da jeg læste om den afgivne effekt var en “dynamolygte”. “Disse 350 megawatt” “oversættes” til forbruget i 70.000 husstande. En sammenligning for at få befolkningen “til at falde på halen” og “æde” den grønne omstillings personlige omkostninger”.

Der er mindst én der bliver stående. Og det er undertegnede.

I skrivende stund er forbruget af el i DK 4,8 gigawatt. Dette forbrug dækkes af vore vindmøller pga. en vindhastighed på 6,7 m/sekund. Men hvad når det er vindstille ? Vindstille og overskyet ?Det er kun ca. 15% af vores energi der kommer fra el. Der tales om at alle mulige energiforbrugere skal overgå til el. Også vore sukkerfabrikker. Det blev så i stedet til biogas.

Power 2 X anlæg skal også bruge energi for at levere “grønt brændstof”. Ved omdannelse er der i heldigste fald et “energispild” på 50%.

15% = 4,8 gigawatt + “spild” fra ovennævnte. Hvad betyder så 350 megawatt ? Havde der i stedet været tale om en afgiven effekt på 3,5 gigawatt eller mere, kunne der ( måske ) være en mening i at opstille solceller.

Såvel solceller som vindmøller er ustabile energikilder. Ja, de yder jo som solen skinner, og som vinden blæser. Hvor får vi energien fra på en overskyet dag med ingen vind ? Ja, foreløbig kan vi få den fra vore mindre værker, sammen med en import fra vore nabolande. Kan vi blive ved at importere energi fra nabolande ? Disse lande får jo også et større behov for energi samtidig med os.

Stilles der krav til opstillere af vindmølleparker og solcelleparker om stabilisering af strømmen ? Stabilisering i form af batteripakker eller andet for at udligne  de sol- og vindfattige perioder.

I forbindelse med Rødby Varmeværk har der været tale om et anlæg for “energilagring”. En knaldhamrende god idé med ét for mig at se stort potentiale. Denne idé “blev lagt ned” pga. byggematerialernes prisstigning. Jeg forstår det ikke. Her var en mulighed for at vise at energilagring kan foretages på en “lavpraktisk måde” ved at opvarme sten. Nå, heldigvis er der andre projekter i gang inden for landets grænser.

MEN behovet for energi i de vindstille og solfattige dage stiger jo i takt med udbygningen af sol- og vindenergi. Og i takt med at vort elforbrug stiger. Og elforbruget går kun én vej : OP. Op på grund af bla. el-biler, datacentre, omlægning fra andre energiformer til el og førnævnte Power 2 X anlæg.

Man skal som bekendt ikke kritisere uden at komme med et forslag : Lad os få a-kraft indarbejdet i vor strømforsyning. Der er rigelig uran i verden. Også i forbindelse med atomkraft forskes der i Danske virksomheder. Vi behøver ikke frygte denne kraftkilde. Vindmøller ? Ud på havet. Solceller hvis… ? Op på tage på industribygninger. Her er de ( solcellerne ) også tættest på el-forbruget. Hvis private husejere ønsker solceller på egen grund, er det OK for mig.

Når jeg skriver ovenstående ser jeg ud over egen have, bølgende kornmarker og til sidst skov nær Maribo Søerne. Tænk hvis jeg ( og andre ) skulle se ud på sorte glasplader så langt øjet rækker.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9
4930  Maribo.

Ej øjebæ så langt som øjet rækker. Link til en artikel på www.folketidende.dk

Solcellepark i Våbensted og “omkringliggende arealer”

Debatindlæg af Jørn i Folketidende den 13. juli 2024

Klimakrise / klimaændring af Bjørn Lomborg