-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Per Jensen [mailto:pejen@lolland.dk]
Sendt: 11. juni 2007 07:07
Til: jjl@jau2.com
Cc: Børge Hansen
Emne: Deres henvendelse til Børge Hansen c/o Lolland Kommune's vandforsyning

Kære Jørn Jørgensen
Tak for de tilsendte mails/fotos. Jeg har gennemgået sagsforløbet med min kollega driftsleder Børge Hansen vedr. reparationsarbejder efter ledningsarbejder på Deres grund.
Jeg ser ikke problemer i den måde, som De er blevet behandlet på og kan forstå, at vandforsyningen har strukket sig endog meget langt, for at imødekomme Deres ønsker. Sagen betragter vi derfor som endeligt afsluttet.
Er De utilfreds med denne afgørelse og ønsker at klage, bedes De rette Deres henvendelse til: Lolland Kommune, Sektorplaner og Drift, Fruegade 7, 4970 Rødby.
 
Med venlig hilsen
 

Per Jensen
Decentral chef - Vandforsyningen
tlf. 5476 0301 
pejen@lolland.dk
Lolland Kommune • Drift og Forsyning • Jernbanegade 7 • 4930 Maribo • mobil 4044 9348 • www.lolland.dk