Send mail

4930-Logo

Lolland Falster logo

Siden er oprettet den 26. decenber 2014.

Mobilmast ved Bays Vej i Maribo

Msten på fotoet herover er ikke placeret i Guldborgsund
Kommune - men i Lolland Kommune ved Bays Vej.
Denne mast var i øvrigt én af de første fra
teleselskabet SONOFON ( nu TELENOR )
i forbindelse med liberaliseringen af telemarkedet.

Klik på foto for at se en større udgave.

Misundelig på Guldborgsund ?

Selv om jeg ikke er borger i Guldborgsund Kommune, lader jeg mig alligevel underholde af de artikler jeg i Folketidende læser om de folkevalgtes gøren og laden i vor nabokommune.

I 2012 hyrede Guldborgsund Kommune et konsulentfirma for at vurdere lejen, som teleselskaberne betalte for de kommunalt ejede grunde, hvor disse for samfundet så nødvendige mobilmaster var placeret.

Det må have givet mange "klejner i kassen", da man her i 2014 kunne tilbyder de samme teleselskaber at opsætte mobilmaster og anden teknik - på Guldborgsund Kommune's regning.

Misundelig ? - ja, - ikke på teleselskaberne - men på politikerne.

For nogle få år siden iværksatte Guldborgsund Kommune et større projekt for at forøge folkesundheden. Dette projekt fik navet KRAM - bogstaverne blev taget fra Kost, Rygning, Alkohol og Motion - et rigtigt godt tiltag, hvor ordet Guldborg sund får en ny betydning. Projektet indebærer bl.a. at personer bosiddende i Guldborgsund Kommune kan blive uddannet som KRAM - ambassadør og derved påvirke sine nærmeste omgivelser på f.eks. arbejdsplads til en sundere livsstil.

Dette tiltag må være i hele samfundets interesse, og kan ses som en lettere variant af det som Peter Brixtofte i de glade Farum - dage begyndte på ved at sende pensionister på ture sydpå.

Hvorvidt det nu er KRAMmet's endeligt er svært for udenforstående at vurdere. I Folketidende har man i de senere tid kunnet læse at Guldborgsund Kommune nu vil kræve betaling for "selvtrænende pensionister" - altså ældre medborgere der benytter de faciliteter i form af de træningsmaskiver, der findes forskellige steder i kommunale lokaler. Denne indkrævning af gebyr er nu sat på "stand by". Leder i afdelingen, der varetaget kommunens interesser på dette område, har i forbindelse med "sagen" henvist de ældre medborgere til at benytte naturen til træning - oh, hvor omsorgsfuldt i en kold vintermåned.

Misundelig ? - ja, - ikke på pensionisterne - men på politikerne.

Folketidende har her i december 2014 også bragt artikler om Guldborgsund Forsyning's kommende sponsorater af lokale sportsklubber - et sponsorat der kun koster den beskedne sum af kr. 100.000,00 årligt. Det skulle, efter Henning Kamper's ( bestyrelsesformand ) mening give husejere i Guldborgsun Kommnue mere lyst til at blive tilsluttet ( og vedblive at være tilsluttet ) det kommunale kloaknet.

Det lyder særdeles sandsynligt - de har ingen anden mulighed da Guldborgsund Forsyning jo ( som alle andre forsyningsselskaber ) er monopolvirksomheder. Muligheden for at tilslutte sig et privat spildevandslag er praktisk talt ikke eksisterende - men de gratis billeter til kampene, ja de går til medarbejdere i forsyningsselskabet - hip - hip - hurra.

Min personlige mening er at sponsoratet på kr. 100.000,00 årligt mere vil give borgere i Guldborgsund Kommune lyst til at skide på Guldborg Forsyning i stedet.

Jeg håber ovenstående "trend" med sponsorater fra politisk styrede monopolselskaber snart vil brede sig til Lolland Kommune - det må være en succes der bør gentages.

Misundelig ? - ja, - ikke på husejerne - men på politikerne.

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9, 4930 maribo.