Send mail

4930-Logo

Lolland Falster logo

Knuthenborg Møller

Den første "Knuthenborg mølle" under opførelse.

Klik på foto for at se en større udgave.

Fotos er taget fra Søholtvej den
25. december 2014 om formiddagen.
Fotos er altså taget i stor afstand "tværs" over Maribo Sø.

Siden er oprettet den 25. decenber 2014.

Vindmøller eller master i åbent land

Opstilling af vindmøller på land er praktist talt altid forbundet med protester fra de nærmestboende - sådan var ( og er ) det også i tilfældet med de 3 møller der skal placeres i Maglemer på jord tilhørende Knuthenborg Gods.

Lad mig med det samme slå fast, som jeg har gjort flere andre steder på www.4930.dk at jeg ikke er modstander af vedvarande energi eller af vindmøller i særdeleshed. Jeg kan blot ikke forstå den mangel på sammenhæng, der er i vores politik på VE - området ( ja, det betyder nok vedvarende energi ).

Når der tales for opsætning af en mølleklynge, ( når der i møllesammenhæng tales om en "klynge" betyder det pudsigt nok "linje" eller "streg" - sandsynligvis for at de naboer der bor på denne "streg" kan nyde den fulde støj fra alle møller på én gang ) tudes vi ørerne fulde af hvor mange husstande denne "park" kan forsyne med strøm. Behændigt glemmer projektmagerne at fortælle hvor strømmen til disse husstande skal komme fra i vindstille vejr - ej heller fortæles der hvor strømmen blived ledt hen ( og til hvilken pris ), når der på grund af store vindhastigheder er overproduktion i det el-net der endnu ikke er i stand til at udligne strøm fra VE - kilder ( og jeg tror der er lange udsigter når der alt for énsidigt satses på vindkraft ).

Jeg har for nylig læst om et vindmølleprojekt i Tyskland i et område hvor nettet ikke kunne aftale de svingende mængder strøm. Her var det et krav til projektet, at der også blev installeret en "batteripakke" ( et "par" 40 fods containere ) i forbindelse med møllerne, så effekten fra møllerne kunne "udglattes" over døgnets timer og derved give fuld udnyttelse af den producerede energi fra vinden.

Det er jo lysende klart at denne form for energioptagelse og efterfølgende "udladning" giver et tab - et tab som helt sikkert løbende bliver mindre, når der fås erfaring fra dette og forhåbentlig mange andre lignende projekter. BOSCH og en anden batterilevarndør ( som jeg ikke kan huske navnet på ) stiller med hver sin batteriteknik, og får hver især de erfaringer der er nødvendig for den videre udbygning af denne teknologi.

Hvis vi her i Danmark på et tidligt tidspunkt havde stillet lignende krav for lagring og efterfølgende "udladning" af energien, ( den anvendte teknik er ligegyldig - det kunne enten være batterier som ovenfor nævnt, eller lagring i brint som er en mere end 100 år gammel teknologi ) havde vi allerede nu stået væsentlig bedre i udnyttelse af VE. En sidegevinst ville så være at teknologien med lagring også ville "havne" i biler, og derved udnytte VE i den lette transport.

I tilfældet med Knuthenborg møllerne, hvor det er HOFOR ( Hovedstadens Forsyningsselskab ) der står for projektet, var man tæt på at få tårer i øjnene over alt det gode denne organisation vil gøre for vor landsdel. Det undrer dog i hvert fald mig, hvorfor disse møller så ikke blev placeret i Nordsjælland, så personkredsen i denne organisation i fulde drag kunne nyde synet af disse vidundere, foruden at kunne nyde summen af den "grøn energi's" frembringen ( jeg tror helt ærligt at parkens beboere ( i form af dyr ) helst vil være fri ).

Jeg er medansøger om en mastplacering i en parcelhushave ikke langt fra min bopæl - en mastplacering med 2 formål. Det ene formål er at forskønne den i forvejen placerede mast til brug for amatørradiokommunikation - det andet formål er at skabe en tålelig internetforbindelse / linkforbindelse til min værkstedsadresse på Victor Kolbyes Vej. Denne ansøgning har vi fået afslag med bl.a. følgende begrundelse ( teksten er taget ud af den fulde tekst, som jeg ikke må offentliggøre på grund af min aktindsigt ) : "Parcelhus området grænser op til "det åbne land". Det vurderes, at nødvendige master og antenner til radioamatør kommunikation, bør holdes på et minimum, således at masten ikke bliver for synlig i det åbne land".

Afslaget må naturligvis accepteres - det formodes jo at afgørelsen er truffet af på baggrund af den højest tilgængelige ekspertise, som på tidspunktet har været tilgængelig i administrationen i Lolland Kommune.

Formålet med www.4930.dk er at påpege de uoverensstemnmelser der er mellem det der bliver sagt og gjort - ikke kun af offentlige instanser - men også andre steder som jeg støder på i vort lille samfund her på Lolland Falster.

Jeg kan endnu en gang påpege hvad jeg vil kalde en "difference" i Lolland Kommunes politik om "pinde" i åbent land. Komklusionen må være : "Bare man er en stor organisation og taler grønt, er der intet der holder én tilbage her på det flade Lolland".

Ja, det er jo meget forståeligt at Lolland Kommune ej ønsker "små pinde" på 14 m's højde der kan genere synsindtrykket af de summende "grønne møller" i landskabet.

Klik på fotoet herover til højre og se den første vindmølle i fuldhøjde - her set fra Søholtvej i den tidligere så skønne Naturpark Maribo Søerne.

Knuthenborg Vindmøller set fra Nystedvej
Den første vindmølle ved Knutehnborg under opbygning. Ja, det er jo tydeligt at der er tale om et stor "krabat". Fotoet herover er taget fra Nystedvej - altså i behørig afstand fra byggepladsen.
Ja, man forstår godt at Lolland Kommune værner om det åbne land, så der ikke opsættes "micromaster" på 14 m's højre. I værste fald kunne det jo skæmme udsynet til den grønne energi på kilometers afstand ( suk - dagen hvor fotoet blev taget ( 26.12.2014 ) stod Lolland's vindmøller stille - gad vide hvor vi fik vor strøm fra ? )

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9, 4930 maribo.