Send mail

4930-Logo

Lolland Falster logo

Siden er oprettet 03. januar 2015.

Kædeansvar ved udbud af byggeopgaver iLolland Kommune

Kædeansvar ved udbud af ( bygge ) opgaver
i ( og for ) Lolland Kommune
- erhvervsvenlig - eller 1. skridt til afvikling ?

Kædeansvar ved udbud af ( bygge ) opgaver i Lolland Kommune

Lolland Kommune har ved det seneste byrådsmøde vedtaget nye regler for udbud af kommunale byggeopgaver - et regelsæt der også indeholder kædeansvar for de udførende firmaer. Denne beslutning er lørdag den 03. januar 2015 beskrevet i 2 artikler i Folketidende på basis af kritiske udtalelser fra Mogens Nilsson som formand for Lolland Håndværker & Industriforening. Artiklerne har overskrifterne Kritik af lollandsk kædeansvar (forside ) og Formand vil have fjernet kædeansvar fra nye regler ( side 15 ).

Når der i denne forbindelse tales om kædeansvar, er der ikke tale om en risiko man løber såfremt man byder en rocker på en pilsner - ej heller om kæder i forbindelse med rygning ( undertegnede har selv prøvet sig af som kæderyger - jeg kunne dog ikke få ild i den, og måtte opgive ).

Nej, når der tales om kædeansvar i forbindelse med udbud af og efterfølgende udførelse af byggeopgaver for en stor udbyder som f.eks. Lolland Kommune, er der ej plads til morskab for specielt de mindre byggefirmaer, der er så "heldige" at vinde en opgave.
Kædeansvar bestyder at det firma der har fået opvaven med byggeri ( eller renovering eller... ) står til ansvar ikke alene for egne handlinger over for det offentlige - men i lige så høj grad har ansvaret for ligende handlinger fra eventulle underleverandører / samarbejdspartnere.

Selvfølgelig skal man ikke blindt stole på sine samarbejdspartnere - men der må være forskel på hvad der er åbentlyst for enhver og hvad partneren / underleverandøren "fifler med" i det skjulte.

Danmark er de små virksomheders land og dette forhold skulle gerne fortsætte langt ud i fremtiden - men dette tiltag fra Lolland Kommune ( som selv siger de ( vi ) er erhvervsvenlige ) vil være med til at dræbe enhvert initiativ til opstart af nye virksomheder.

Specielt vort område er perfekt til microvirksomheder - altså enkeltmandsvirksomher der arbejder med "det de brænder for". Når opgaven bliver for stor siger de ikke "nej tak" - de tager i stedet kontakt til en lignende virksomhed, og så at sige "slår sig sammen" om en specifik opgave i stedet for at ansætte medarbejdere.
Denne type "slåen sig sammen" vil få det svært ved at byde på opgaver for Lolland Kommune idet den enkelte jo ikke kan stå inde for hvad den anden foretager sig uden større "research" ( som det hedder på nudansk ). Det bliver lettere at sige nej, og store virksomheder ( uden for vor landsdel ) "inviteres" på denne måde til opgaver i Lolland Kommune ( men det var måske også dette forhold der inderst inde var meningen for en handlig der efter min mening er taget af embedsværket ).

Indrømmet - som samfund kan vi sagtens undvære én eller to "microvirksomheder" - men bliver der ikke startet nye virksomheder får vi ingen ny NOVO - ej heller ingen ny DANFOSS. Ikke alle microvirksomheder" vil fortsætte i denne størrelse - nogle får interesse i at ekspandere på grundlag af en god idé ( og det rigtige tidspunkt ).

Samfundet må også tage et ansvar for at der etableres levedygtige virksomheder - ikke "ikke stikke en kæp i hjulet" for nye initiavitiver.

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9, 4930 maribo.

 

Nedenfor er artikler fra "Folketidende" lørdag den 03. januar 2015 - henholdsvis på forsiden og på side 15 :

Kritik af lollandsk kædeansvar.
Rettighederne til artikel betragtes som Folketidende's ejendom. Åbnes med password 49&30.

Formand vil have fjernet kædeansvar fra nye regler.
Rettighederne til artikel betragtes som Folketidende's ejendom. Åbnes med password 49&30.